Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručná historie Sokola

27. 2. 2009

     Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v šedesátých letech 19. století z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

     Tělocvičná jednota pražská, později přejmenovaná na Sokol Pražský, byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862 a téhož roku se ustavilo dalších osm jednot na venkově. V roce 1869 byl založen Tělocvičný spolek paní a dívek pražských.
    
    První sokolský prapor namaloval Josef Mánes. Při jeho rozvinutí 1. června 1862 se  stala matkou praporu Karolina Světlá.

Obrazek

         Za 1. světové války měli sokolové velký podíl na vzniku československých legií. Často byli nazýváni naším národním vojskem.

     Zlatý věk Sokola nastal mezi světovými válkami mezi lety 1918 - 1938.  V jeho řadách stanuli mnohé význačné osoby,  mezi nimi dokonce prezidenti Masaryk a Beneš.

     Sokolští závodníci reprezentovali ČSR velice úspěšně na olympiádách a různých mezinárodních kláních. Kromě pravidelných cvičení pořádali sokolové různé soutěže, kulturní, hudební a společenské akce, šibřinky, výlety nejen po Čechách, ale i v zahraničí,  tábory pro mládež, divadelní a loutková představení, besedy a přednášky, výstavy, vydávali celou řada časopisů a příruček. Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské slety.

     Pro všechny totalitní režimy našeho státu se stal nepohodlnou a tudíž likvidovanou organizací celkem třikrát.  Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, podruhé jej začali krutě likvidovat nacisté po roce 1940 a potřetí jej pohltila "sjednocená tělovýchova" po událostech v roce 1948. Nezdařila se ani snaha o obnovu Sokola v r. 1968 po normalizaci. Ke vzkříšení a znovuobnovení došlo teprve v r. 1990.