Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konečně smíme ven!

27. 4. 2020

Sportování na venkovních sportovištích a v přírodě musí, dle usnesení vlády (http://www.cuscz.cz/Usnesení vlády ČR), probíhat za splnění násl. podmínek, dle výkladového stanoviska v návazmosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 č. 452, 453, 454 JUDr. Vidunou (http://www.cuscz.cz/Výkladové stanovisko)

 

Obecný zákaz pohybu osob byl v dosavadní podobě zrušen a nahrazen pravidly uvedenými v Usnesení č. 452, přičemž došlo k zásadnímu kroku v podobě navýšení počtu společně sportujících osob na 10. Usnesení je nyní koncipováno odlišným způsobem než předešlá opatření Ministerstva zdravotnictví. Jelikož již neplatí obecný zákaz pohybu osob, je tedy dovoleno vše, co není Usnesením 452 omezeno, nařízeno či zakázáno. Nově je tedy omezeno v oblasti „amatérského“ sportu pouze sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, což by mohlo evokovat výklad, že sportování na vnitřních sportovištích omezeno není, avšak vzhledem ke kontextu ostatních pravidel se lze domnívat, že na vnitřních sportovištích lze vykonávat sportovní činnost pouze v režimu, který platí pro veřejnost. Pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejněpřístupných místechtedy platí následující podmínky:

-nošení ochranných prostředdýchacích cest (nos, ústa), kterébrání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

-společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti (platí tedy pro opravdu velké rodiny), popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

-nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžnědotýkají ruce.

 

Aspoň něco ;o)

Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.